Registrering
 
E-postadress
Lösenord
Bekräfta lösenord
 
Härmed bekräftar jag att jag är eller har varit ägare till en Storebro båt och vet sitt tillv.nummer. Jag bekräftar att jag använder de handlingar och uppgifter från STOREBRO Passion för privat bruk och kommer inte att dela eller publicera dem.
 
Captcha
Klicka på captcha för att ladda om
Captcha
 
Information
Obs:
 • Lösenordet måste vara minst sex karaktär långt.
 • Lösenord måste innehålla
  • minst en stor bokstav (A..Z)
  • minst en liten bokstav (a..z)
  • minst en eine siffra (0-9)
 • Lösenordet och bekräftelse måste matcha exakt.

Uppmärksamhet:
Registreringsprocessen består av två steg.
 • Det börjar med denna registrering. Du kan sedan logga in för första gången. Du måste då ange din personliga information och lägga till minst en Storebro i listan över båtar. Du bör också lägga till en bild av ditt skepp.
 • Efter att ha granskat data, kommer ditt konto att aktiveras manuellt.

Du får tillgång till de flesta dokument som rör ditt skepp. Du får också, i förekommande fall, tillgång till historien om ditt skepp och kan upprätthålla detta.

För en lyckad registrering måste vara eller du ha varit ägare till en Storebro-båt och ha serienummer på ditt skepp!
Om du inte vet numret visar följande länk hur du hittar det: Tillverknummer
Om du inte har nödvändig information, vänligen avstå från ett registreringsförsök!