STOREBRO Passion
user Home Passion Båtar Marknad Information

Passion - var kommer min passion ifrån?

1974 upptäckte mina föräldrar plötsligt och oväntat sin kärlek till vattensporter. De började med en norsk familjebåt på cirka 8 meter, som var försedd med ett segel för överflödighetens skull. Besättningens skicklighet och båtens seglingsegenskaper gjorde att ytterligare försök till segling lades ner och blicken riktades mot riktiga motorbåtar.

Runt omkring mig såg jag alla yachter från de stora varven. Allt från Vertens, Condor-Yachts, Schwarz Imperator till Fjord, Amerglass, Coronet och naturligtvis Storebro-Yachts, som såldes i Tyskland under "Adler"-etiketten.

Storebro-yachternas rykte gjorde att det var absolut värt att kalla en sådan produkt för sin egen. Enbart för att säkra familjens vistelseort vid vattensporter. År 1977 var det därför möjligt att förvärva en väl underhållen Storö IV, byggd 1972. Detta visade sig vara ett smart drag. Familjen och i synnerhet jag upptäckte vår kärlek till vattensporter igen.

I den omedelbara närheten fanns flera Storö IV, t.ex. 34, en Storö 43 och en Storö 38. Den nyligen reviderade Storö 34 och i synnerhet Storö 38 fascinerade mig mycket.

Sedan dess har jag ägnat mig intensivt åt Storebro-yachter, deras typer, egenskaper och skillnader.

Många detaljer i vår båt jämförde jag med dem i närliggande Storebro-yachter och så arbetade jag långsamt fram båtarnas historia.

I tio år ägnade sig vår familj åt vattensport, senast i besittning av min drömbåt: en Royal Cruiser/Storö 38. Tyvärr gjorde delar av den ungdomliga besättningen myteri och det beslutades därför att sälja denna drömbåt och överge vattensporterna.

Dessutom var jag galen i yachterna från Storebro och Västervik. Vid den tiden var Storös 36 och 40 de aktuella produkterna, liksom den nya SRC 340 en kort tid senare, som skulle inleda en ny designperiod.

År 1993 var vår familj återigen dedikerad till vattnet. För att genomföra den nya satsningen på kort sikt köptes en begagnad SRC 380 Biscay. På grund av den intensiva användningen av fartyget verkade den nästa större och nyligen publicerade systermodellen SRC 420 Biscay önskvärd.

Under hela den tid som jag har fokuserat på dessa fartyg hade de inte förlorat något av sin fascination, sin finish och kvalitet.

På grund av skepparens tidiga död såldes SRC igen 1996.

Med min passion för Storebro Royal Cruiser var det mycket tydligt att jag en dag ville äga en sådan båt själv.

I september 2011 var det dags. Jag blev skeppare på en Storebro 380 Biscay, byggd 1996.

Redan i sökandet efter ett nytt fartyg började jag märka skillnader mellan de olika åren för byggandet av fartygen. När jag tittade på annonserna märkte jag att man ibland lurades med årtalet eller andra uppgifter. Många detaljer på fartygen lämnar dock en korrekt slutsats om byggåret.

Denna sida var ursprungligen endast avsedd som en fansida, men har nu blivit ett omfattande uppslagsverk om Storebro-båtar och varvets historia genom förstahandsinformation. Jag hoppas att den information jag tillhandahåller kommer att bidra till att hålla minnet av en fantastisk svensk yachtkonstruktion vid liv.

Ha det så kul med läsandet och bläddrandet på sidorna

J. Oelerking