STOREBRO Passion
user Home Passion Båtar Marknad Information

Storebro Vänner Danmark

Storebro Vänner
De danska Storebro-vännerna har bildat en lös gemenskap med anledning av sitt möte i Kolding 2021. Eftersom den organisatoriska insatsen för en formell klubbgrundning ansågs vara för stor, lämnades det vid en lös sammanslutning.
Det centrala gemensamma aktiviteten är ett årsmöte, som för första gången hölls i Kolding 2021, på Endelave 2022 och i Bogense i maj 2023.

Andra
Gemenskapen har en egen webbplats på http://storebrovennerne.dk/ och en Facebook-grupp.

2022-04-16