STOREBRO Passion
user Home Passion Båtar Marknad Information

Storebro Royal Cruiser Club (SRCC) - den svenska klubben

SRCC: image 1 of 1 thumb SRCC: image 1 of 1 thumb
SRCC:s logotyp sedan 2013 SRCC:s logotyp fram till 2012
Medan varvet AB Storebro Royal Cruiser var tvunget att ändra sin logotyp redan 1994, ändrade klubben sin logotyp först 2013. Anledningen till varvets förändring var att den visade kronan i denna form endast får användas av den svenska kungafamiljen.
Klubben
Svenska Storebro Royal Cruiser Club (SRCC) grundades i maj 1990 för att representera sina medlemmars intressen och för att säkerställa gott sjömanskap och sjöfartssäkerhet.
I det första exemplaret av klubbtidningen från 1990 nämns, förutom klubbens officiella mål, ett annat "att helt enkelt ha roligt tillsammans".

Den första interimsstyrelsen bestod av ordförande Håkan Spånberg, kassör Gunnar Widén, sekreterare Berth Brodd, assessorerna Anders Bejting och Lennart Brunnberg. Suppleant var Peter Gravell.
Årsmötet i Svenska SRCC äger rum årligen i samband med båtmässan "Allt för sjön" i Stockholm.
Nuvarande ordförande är Lars Rüdén.

Kommunikation
SRCC:s officiella tryckta medium var klubbtidningen "Klubbnytt", som utkom cirka tre gånger per år fram till 2018. Sedan 2019 distribuerar klubben årskrönikor till sina medlemmar i bunden form. Klubben driver också webbplatsen www.srcc.se och en Facebook-sida.

Åtgärder och evenemang
Ett av klubbens första mål var att få mer förmånliga villkor för klubbens medlemmar med försäkringar och inköp av diesel. Samarbete med vissa försäkringsbolag som erbjuder rabatter finns fram till idag.

En stor händelse varje år är uppställningen av eskaderresan. Efter att varvet själva hade arrangerat de två första eskaderseglingarna beslutades att klubben i framtiden skulle vara värd för detta evenemang. På grund av fördelningen av medlemmar hålls eskadern huvudsakligen i Stockholmsområdet eller Göteborg.

Klubbön Jolpen
Visa större karta
Sedan 1997-05-30 har SRCC en egen ö i skärgården utanför Stockholm. Med hjälp av medlemmen och ägaren till Storebro Royal Cruiser Hans (Hasse) Mellström förvärvades ön. Successivt har kvaliteten på ön förbättrats med hänsyn till medlemmarnas behov. Idag är ön öppen för alla Storebroägare som brygga. Olika faciliteter stöder kvaliteten på vistelsen på plats.

2023-02-24